Po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą ir prasidėjus pasaulinei mineralinių trąšų ir energetikos krizei, viena iš pagrindinių problemų, su kurią susidūrė dauguma Lietuvos ūkininkų – tai smarkiai išaugusios mineralinių trąšų kainos, dėl ko didėja ekonominiai ūkių kaštai ir didėja ūkininkų priklausomybė nuo mineralinių trąšų gamintojų. Tuo pačiu svarbu stengtis įgyvendinti Europos Komisijos strategiją, kurį įpareigoja iki 2030 m. sumažinti trąšų naudojimą žemės ūkyje 20 %.

Lietuvoje jau yra huminių rūgščių preparatai, kurie leidžia sumažinti priklausomybę nuo amonio salietros naudojimo 50 % ir vienas iš tokių preparatų yra „Humilat Grow“ produktas.

Kaip ir kiekvienais metais, LAMMC ŽI Joniškėlio Bandymų stotyje nuolat yra vykdomi įvairūs bandymai. Vienas iš jų – tai 2022 metų bandymas, kurio metų buvo siekiama nustatyti „Humilat Grow“ produkto, skirto augalų tręšimui, įtaką vasarinių kviečių produktyvumui, derliui ir kokybei, tręšiant javus amonio salietros trąšomis įprasta (200 kg) ir 50 % sumažinta normomis.

Atlikto tyrimo rezultatus komentuoja LAMMC ŽI Joniškėlio Bandymų stoties mokslo vadovas dr. V. Damanauskas:

„Šiemet užduotis su „Humilat Grow“ buvo nustatyti, kaip sumažinti trąšų normas ir išlaikyti tą patį derlių. Vienas iš variantų buvo sumažinti tręšimo normas, bet buvo naudojamas papildomas 10 litrų „Humilat Grow“. <…> Vizualiai matosi, kad skirtumų tarp šitų variantų: sumažinta ir įprasta norma amonio salietros nesimato“.

„Humilat Grow“ bandymų, atliktų 2022 m. Joniškėlio bandymų stotyje, rezultatai

Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, galima teigti, kad naudojant „Humilat Grow“ ir sumažinus trąšų (amonio salietros) normą 50 % (nuo 200 kg iki 100 kg) vasariniuose kviečiuose, produktyvumo rodikliai buvo analogiški variantui su pilna trąšų norma. Vasarinių kviečių derlių (su „Humilat Grow“ pagalba palyginus su kontroles variantu) mes padidinome 20,91%, amonio salietros normą sumažinome 50% ir gavome lygiavertį rezultatą. Be to, vien tik sėklų apvėlimas su „Humilat Grow“ padidino derlių 9 %.

Apibendrinimui galima padaryti išvadą: „Humilat Grow“ produktas gali sumažinti įterpiamų trąšų normas ir išlaikyti tą patį derlių. Sumažinus azotinio tręšimo normas – yra bent 3 kartus ekonomiškai naudingiau naudoti „Humilat Grow“ produktą, neprarandant derliaus kokybes. Preliminarus kainų palyginimas viską atvaizduoja: vidutinė 100 kg amonio salietros kaina yra nuo 88 iki 100 eurų, 10 litrų „Humilat Grow“ kaina vidutiniškai yra 40 eurų. Aiškiai jaučiama nauda, atsižvelgiant į tai, kad preparatas yra gaminamas Europos sąjungoje, naudojant vietines žaliavas, o tai reiškia, kad nebus problemų su tiekimu ir mažinama deficito rizika.
Racionalus vietinių ir inovatyvių produktų naudojimas padės sumažinti žemės ūkio priklausomybę nuo mineralinių produktų tiekėjų, neprarandant derliaus kiekio bei kokybes.