Ekologinis ūkininkavimas Lietuvoje ilgą laiką nebuvo populiarus, ir tik pradėjus vertinti produktų gamybos įtaką aplinkai, gyvūnų ir žmogaus sveikatai, pradedant skirti daugiau dėmesio aplinkos taršos mažinimui, situacija ėmė keistis nes vis daugiau ūkių pereina į ekologinį ūkininkavimą. Ekologiška produkcija kiekvienais metais populiarėja ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ekologiškų produktų pasiūla rinkoje per pastaruosius 10 metų užaugo net 10 proc. ir šiuo metu vis didėja, tai paaiškinama tuo, kad žmonės daugiau dėmesio laiko skiria savo mitybai ir rūpinasi sveikata.

Bet, deja, situacija tokia, kad ūkininkai, norintys auginti ekologiškai, susiduria su aibe problemų, tokių, kaip – sudėtinga ekologinių ūkių sertifikavimo sistema, specifinės technikos poreikis, dirvožemių mažas humusingumas ir kitos. Yra žinoma, kad ūkininkaujant ekologiškai privaloma atsisakyti sintetinių pesticidų, herbicidų, cheminių trąšų. Viena iš svarbesnių ekologinio ūkininkavimo problemų yra organinių trąšų trūkumas, dėl to žemas ekologiškai auginamų produktų derlingumas, taip pat mažas pasirinkimas ir ekologiniam ūkininkavimui skirtų priemonių. Ar egzistuoja šių problemų sprendimų būdai?

Galima drąsiai teigti, kad, mažiausiai kelias iš šių problemų gali išspręsti humino rūgščių pagrindo preparatai. 2022 metais vienas iš tokių preparatų buvo sertifikuotas ekologiniu sertifikatu. Koks gi tai preparatas?

„Humilat Grow“ – tai natūralus produktas, kurio pagrindinės veikliosios medžiagos yra humino rūgštys, gautos iš žemutinio tipo durpių, oksiduojant dujų mišiniu ir apdorojant kavitaciniu – gravitaciniu būdu. Dėl natūralių technologinių sąlygų šio preparato gamybos metu yra išsaugomos ir kaupiamos natūralios, biologiškai aktyvios medžiagos, kurias stabilizuoja huminės rūgštys. „Humilat Grow“ – tai tikras pagalbininkas augalams, nes greitina sėklų dygimo procesą, didina atsparumą ligoms ir gerina maisto medžiagų pasisavinimą esant nepalankioms oro sąlygoms ir, be abejo, padidina derlingumą, nepriklausomai nuo to, ar augalai auginami tradiciniu būdu, ar ekologiškai.

2020-2021 m. LAMMC ŽI Joniškėlio bandymų stotyje buvo atliktas lauko bandymas ekologinio ūkininkavimo sąlygose, kurio pagrindinis tikslas nustatyti ar „Humilat Grow“ preparatas yra veiksmingas ir stabilus ekologiškai auginamų žieminių kviečių pasėlyje. „Humilat Grow“ įtaka augalų produktyvumui ir derliui buvo tiriama apveliant sėklas ir naudojant tręšimui per lapus skirtinguose augalų vystymosi tarpsniuose. Tyrimų metai išsiskyrė kontrastingomis orų sąlygomis – dideliais oro temperatūrų ir kritulių kiekio svyravimais, fiksuoti rekordiniai vasaros karščiai, ilgalaikės sausros ir intensyvios liūtys.

„Lauko bandymų metu nustatyta, kad sėklos apvėlimas „Humilat Grow“ produktu padidino žieminių kviečių derlių nuo 4963 kg/ha iki 5343 kg/ha, ( 7,1 % priedas), lyginant su kontrole“ – tyrimų rezultatus komentavo LAMMC ŽI Joniškėlio bandymų stoties vadovas, mokslo darbuotojas Dr. Vidas Damanauskas.

Taip pat tyrimo metu nustatytas trešimo per lapus veiksmingumas:

“Žieminių kviečių antžeminė masė buvo didesnė iki 14 %, požeminė masė didesnė iki 25 %, o didžiausias derlius (5581 kg/ha) gautas variante, kuriame sėkla buvo apvelta „Humilat Grow“ ir buvo tręšiama tris kartus: iš rudens ir du kartus pavasarį. Vertinant bendrą suminio tręšimo ir sėklų apvėlimo įtaką, nustatyta, kad „Humilat Grow“ naudojimas padidino derlių 11,1%. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, galima teigti, kad produktas “Humilat Grow” pilnai tinkamas naudoti ekologiniuose ūkiuose“ – rezultatus komentavo Dr. V. Damanauskas.

Reikia pastebėti ir tą faktą, kad Europos Komisijos strategija įpareigoja iki 2030 m. 50 % sumažinti pesticidų ir 20 % trąšų naudojimą žemės ūkyje. Vykdant veiksmų planą, Komisija sieks, kad iki 2030 m. būtų pasiektas Europos ekologinio susitarimo tikslas – 25 % žemės ūkių pereis prie ekologinio ūkininkavimo. Galima tikėtis, kad tokios priemonės, kaip „Humilat grow“, greitai taps neatsiejama daugumos Lietuvos ekologinių ūkių pasėlių priežiūrai skirtų produktų pagrindine dalimi.

Agroeta.lt