Galima pastebėti, kas šiai dienai mineralinės trąšos yra plačiai naudojamos žemės ūkyje, kas tikrai daro neigiamą poveikį vandens kokybei, ekosistemai ir žmonių sveikatai. Visa tai, o tai pat kartu ir nuolat augančios mineralinių trąšų kainos, skatina ūkininkus ieškoti alternatyvių, tinkančių tręšimui. Viena iš galimų alternatyvų – tai kraikinio ir skysto mėšlo panaudojimas.

Tręšimas mėšlu – efektyvus ir nuo seno žinomas tręšimo būdas. Bet pradėjus kompostuoti mėšlą, o vėliau ir tręšti laukus, dažnas ūkininkas susiduria su mėšlo (ir skysto, ir kraikinio) laikymo ir apdorojimo problemomis. Kelios pagrindinės: oro, dirvos ir gruntinio vandens tarša, nemalonus kvapas ir didelės laiko ir finansinės sąnaudos, paskirstant reikiamą mėšlo kiekį, kurio užtektų užtikrinti tokį poveikį, kuris prilygtų mineralinių trąšų naudojimui, o kartais to neužtenka ir vistiek prireikia papildomai tręšti mineralinėmis trąšomis.

Bet Lietuvoje jau yra preparatai, kurių dėka galima sumažinti mėšlo įterpimo į dirvą normą, kas leidžia išspręsti daugelį šių problemų. Vienas iš tokių preparatų yra kompostavimo skatintojas „Humilat Compo“.

2022 metais LAMMC ŽI Joniškėlio Bandymų stotyje buvo atliktas bandymas, kurio metų tirtas „Humilat Compo“ poveikis kraikinio mėšlo ir srutų kompostavimo greičiui ir cheminiams pokyčiams (srutų ir mėšlo kokybei).

Buvo gauti palankūs rezultatai – pagerėjo mėšlo ir srutų kokybiniai rodikliai, sumažėjo kvapo intensyvumas. Dvigubai pagreitėjo kompostavimo procesai: mėšlo kompostavimas pasibaigė praėjus dviems mėnesiams, o gauto komposto C:N santykis buvo nuo 15:1 iki 18:1, kas prilygsta 4 mėnesių kompostuojamo kraikinio mėšlo parametrams.

Dar keletą įdomių bandymo duomenų:
Srutos: panaudojus „Humilat Compo“ fosforo kiekis padidėjo net 2,5 karto, bendro azoto – 20%, kalio – 25,6%, magnio – 42,4%.

Mėšlas: panaudojus „Humilat Compo“ bendrojo azoto kiekis padidėjo 23,8% ir fosforo – 3,3%, o koliforminių bakterijų skaičius sumažėjo 19,2 kartus. Remiantis šiais parametrais galima teigti, kad mėšlo, apdoroto su „Humilat Compo“, įterpimo normą galima mažinti iki 48%.

„Humilat Compo“ gali padėti išspręsti keletą aktualiausių šio laikotarpio uždavinių: optimizuoti ir pagreitinti biologiškai skaidžių atliekų (BSA) tvarkymą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir tuo pačių įgyvendinti vieną iš ūkininkų prioritetinių tikslų – savo ūkyje turėti uždarą energijos ir medžiagų grandinę, siekiant sumažinti atliekų ir energijos praradimus bei nuostolius.